Przejdź do treści

WIOSNNE WYPRZEDAŻE! ⚡ KUP 1, OTRZYMAJ 1 ZA DARMO & DARMOWA WYSYŁKA DZIŚ 🔥

  REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  Warunki świadczenia usług

   

   

  Niniejsza witryna jest obsługiwana przez POLABAZAAR™. W całej witrynie używamy terminów "my", "nas" i "nasz" w odniesieniu do POLABAZAAR™. Niniejsza witryna internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne za jej pośrednictwem, jest oferowana przez POLABAZAAR™ użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszej witrynie.

   

  Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, użytkownik bierze udział w naszej "Usłudze" i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki", "Warunki użytkowania"), w tym wszelkich warunków, zasad i polityk wymienionych w niniejszym dokumencie i/lub hiperłączach do niego. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi osób odwiedzających, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub dostawców treści.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej i korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, może nie być w stanie uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do nich.

   

  Każde nowe narzędzie lub funkcja dodana do tego sklepu również podlega Warunkom użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany.

  Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc., która zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług użytkownikom.

   

   

  SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

   

  Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub przekroczył pełnoletniość w swoim regionie, prowincji lub stanie oraz że udzielił nam pozwolenia na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

   

  Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu ani naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w jego jurysdykcji podczas korzystania z Usługi (w tym między innymi praw autorskich).

   

  Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

   

  Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

   

   

   

  SEKCJA 2 - WARUNKI

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

   

  Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i że obejmuje to (a) transmisje przez wiele sieci; oraz (b) zmiany wprowadzone w celu dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej użytkownika są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

   

  Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, jakiegokolwiek korzystania z Usługi lub dostępu do niej, ani jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

  Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

   

   

   

  SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

   

  Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Zawartość tej witryny jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać ani wykorzystywać jej jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z większymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik, który polega na zawartości niniejszej witryny, czyni to na własne ryzyko.

   

  Niniejsza witryna może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji informacje historyczne nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania zawartych w niej informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

   

   

   

  SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

   

  Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

   

  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za zmiany cen ani za modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

   

   

   

  SEKCJA 5 - PRODUKTY

   

  Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Ilości tych produktów lub usług mogą być ograniczone, a ich zwrot lub wymiana podlega ściśle naszej Polityce zwrotów.

   

  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia produktów w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów na ekranie komputera.

  Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do określonej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

   

  Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

   

   

   

  SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim przy użyciu adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej opinii wydają się być złożone przez handlowców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

  Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących zakupów i konta w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

   

  Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

   

   

   

  SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

   

  Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie administrujemy.

   

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy mu dostęp do tych narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności", bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wynikające z lub związane z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

   

  Użytkownik korzysta z Opcjonalnych Narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko. Ponadto obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez danego dostawcę (dostawców) będącego osobą trzecią i zaakceptowanie tych warunków.

   

  W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym uruchamianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe usługi i/lub funkcje będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

   

   

  ARTYKUŁ 8 - LINKI STRON TRZECICH

   

  Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać elementy pochodzące od stron trzecich.

   

  Linki osób trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania ani oceny ich treści lub dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści lub strony internetowe lub inne treści, produkty lub usługi źródeł zewnętrznych.

   

  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami tych stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do tych osób trzecich.

   

   

  SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

   

  Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik prześle określone treści (na przykład w ramach udziału w konkursach) lub jeśli, bez naszej prośby, prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie "Opinie"), użytkownik przyznaje nam prawo, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich przesłanych nam Opinii. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek Komentarzy w tajemnicy; (2) wynagradzania jakiejkolwiek osoby za dostarczone Komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.

  Możemy, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, usuwać treści i Konta zawierające treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.

  Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub praw własności intelektualnej. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie mogą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

   

   

   

  ARTYKUŁ 10 - DANE OSOBOWE

   

  Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.  Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

   

   

   

  ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

   

  Od czasu do czasu nasza witryna lub Usługa mogą zawierać informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu dostawy i dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub powiązanej witrynie są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

  Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, modyfikowania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna konkretna data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana do Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej nie będzie definiowana jako wskazująca, że wszystkie informacje oferowane w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

   

   

   

  SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

   

  Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości:

  (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania osób trzecich do dokonywania czynów niezgodnych z prawem lub brania w nich udziału; (c) w celu naruszania jakichkolwiek lokalnych zarządzeń lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych regulacji, zasad lub przepisów prawa; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, oczerniania, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;

  (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany do naruszenia funkcjonalności lub działania Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, porywania, wyłudzania informacji, przeglądania, wyszukiwania lub skanowania sieci WWW; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez użytkownika z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie Niedozwolonych Warunków Użytkowania.

   

   

  SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

   

  Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe lub wolne od błędów.

  Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.

   

  Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy wycofać Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia.

  Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

  POLABAZAAR™, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody, w tym między innymi utracone zyski, przychody, oszczędności lub dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek usługi lub produktu korzystającego z Usługi, lub jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń.

  Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcjach będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

   

   

  SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

   

  Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić POLABAZAAR™ oraz nasze spółki nadrzędne, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, do których się w nich odwołuje, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

   

   

   

  ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

   

  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków użytkowania, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

   

   

   

  ARTYKUŁ 16 - WYPOWIEDZENIE

   

  Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

   

  Niniejsze Warunki Użytkowania pozostaną w mocy do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.

  Jeśli ustalimy lub podejrzewamy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik narusza lub naruszył jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie, a w rezultacie możemy odmówić mu dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

   

   

  ARTYKUŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

   

  Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

   

  Niniejsze Warunki użytkowania lub wszelkie inne zasady operacyjne lub zasady opublikowane przez nas na tej stronie lub odnoszące się do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika. Zastępują one wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków użytkowania).

  Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

   

   

  ARTYKUŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

   

  Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu Saint Denis we FRANCJI i zgodnie z nim będą interpretowane.

   

   

  ARTYKUŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

   

  Użytkownik może zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu w dowolnym momencie na tej stronie.

   

  Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez opublikowanie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie od czasu do czasu naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z naszej witryny internetowej i Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

   

   

   

  ARTYKUŁ 20 - DANE KONTAKTOWE

   

  Pytania dotyczące Warunków użytkowania należy kierować do nas na adres info@polabazaar.com .

  DARMOWA DOSTAWA

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

  SERWIS 7/7

  30-DNIOWA POLITYKA ZWROTÓW